Contact informatie

Contact informatie voor de Roemeense Asociatia O lume mai buna - Romania

Adres: Strada Horia 43, 505100 Codlea, Jud. Brasov, Romania
Telefoon: +40 (758) 103 177
Email: olumemaibunaro@yahoo.com

Euro bank account IBAN: RO91 RZBR 0000 0600 1178 9299
Bank: Raiffeisen – sucursala Codlea, Brasov

Contact informatie Stichting Een betere Roemeense wereld

Postadres: Burge 12, 5314 BM Bruchem
Telefoon: 0031 653 403 317
KvK-nummer: 30258242
Bankrekening: Rabobank NL10 RABO 0119 0786 27
E-mail: info@roemenie-beter.nl

Stichting Een betere Roemeense wereld is aangemeld als ANBI. Hierdoor zijn uw giften aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

ANBI

Naam: Stichting Een betere Roemeense wereld
Adres: Bergeend 31, 4105 TM Culemborg
Telefoon: 0031 653403317
RSI: 820622783
KvK: 30258242

Bestuur

Dhr. M. G. Verrips (voorzitter)
Dhr. G. Struijk (secretaris)
Dhr. H. van Noord (penningmeester)
Mevr. R. C. Pippel - van Tintelen

Beleidsplan

"Bijna thuis huis".

  • Kinderen met (gedrags)problemen die uit huis geplaatst zijn en in verschillende tehuizen verblijven, of in een moeilijke gezinssituatie leven, de gelegenheid geven om bij toerbeurt in familiesfeer met elkaar de weekenden en vakanties door te brengen. Hierdoor wordt de gezinsband behouden en leren ze vaardigheden voor de toekomst.
  • Activiteiten organiseren voor ouderen, eenzame personen en/of zieken waardoor voorkomen wordt dat zij in een sociaal isolement terecht komen.

Hulpgoederen.

  • Hulpgoederen verzamelen in Nederland en naar Roemenië transporteren en daar structureel verstrekken aan de minder bedeelden.

Beloningsbeleid

Er worden geen beloningen of vergoedingen verstrekt aan bestuursleden.
Er zijn geen mensen in loondienst.

Doelstelling

Het werven van financiële middelen met als doel deze beschikbaar te stellen voor het structureel verbeteren van de levenssituatie van minder bedeelde of zich in moeilijke situaties bevindende personen in Roemenië.

Verslag van de uitgevoerde activiteiten

Zie de website

Financiële verantwoording

Jaarrekening 2021

Balans per 31-12-2020 Balans per 31-12-2021
Liquide middelen 14.213 16.456
 
Eigen vermogen 6.713 8.8956
Reserveringen 7.500 7.500
14.213 16.456

Exploitatieresultaat 2020

Exploitatieresultaat 2021
Inkomsten 15.194 20.399
Uitgaven 16.249 18.157
Exploitatie resultaat -1.055 2.242