Get the Flash Player to see this player.

Onze organisatie

Gera Alexe-Verrips, geboren in Nederland, is in september 2006 naar Roemenië verhuisd om daar bijna drie jaar lang samen te werken met twee verschillende zendingsorganisaties; een Nederlandse en een Roemeense organisatie. In deze tijd ontdekte Gera twee “gaten” binnen de Sociale hulpverlening in Roemenie;

1 Het ontbreken van specifieke hulp aan broertjes en zusjes die gescheiden van elkaar in verschillende kindertehuizen wonen en die opgroeien zonder elkaar te leren kennen, laat staan een band te kunnen opbouwen.

2 Een tekort aan hulp voor individuen, families en groepen die in moeilijke leefomstandigheden opgroeien.

In april 2009 richtte Gera haar eigen Nederlandse Stichting "Een betere Roemeense wereld” op (hoofdtaken: fondsenwerving en public relations) en in juni 2009 de Roemeense Asociatia "O lume mai buna-Romania” (hoofdtaak het uitvoerende werk in Roemenië).

Het hoofddoel van de nauwe samenwerking tussen beide organisaties is het structureel verbeteren van de leefsituatie van minder bedeelden of zich in moeilijke situaties bevindende personen in Roemenië. Zowel individueel als in gezins- en/of groepsverband. Hierbij maakt men geen onderscheid in leeftijd, religie of achtergrond. De stichting werkt vanuit een christelijke grondslag.

De Roemeense organisatie heeft de beschikking over een groot huis waar het zijn kantoor heeft gevestigd en waar tevens een groot deel van de activiteiten plaatsvinden. Het huis staat in Codlea, een stad zo’n 200 kilometer ten noorden van Boekarest.

Onze projecten

Bijna thuis huis

Ons hoofdproject is het "bijna thuis huis”. In Roemenie zijn duizenden kinderen uit gezinnen waar armoede, misbruik, mishandeling of alcoholmisbruik een rol spelen. Velen van hen komen onder de zorg van de staat te vallen en komen in kindertehuizen te wonen waar bijna altijd broers en zussen gescheiden van elkaar opgroeien. Hierdoor ontgroeien de kinderen elkaar en krijgen ze geen kans om een familieband op te bouwen. Gera observeerde dit probleem en stelde het als basis voor het project “Bijna thuis huis”. In dit project komen in het weekend, bij toerbeurt, vaste groepen van maximaal zeven kinderen naar het bijna thuis huis het weekend in een familiesfeer door te brengen. Zo zien broertjes en zusjes, die gescheiden van elkaar wonen, elkaar elke zes weken en krijgen ze de kans om een familieband op te bouwen en daarnaast spelenderwijs vaardigheden te leren die ze nu en later kunnen gebruiken: Te denken valt aan: leren omgaan met geld, sociale vaardigheden, koken, wassen maar ook simpele dingen als “je beurt afwachten” en leren omgaan met winnen en verliezen. Tussen de weekenden door houden we contact met deze kinderen door hen te bezoeken, te bellen of te schrijven of via het internet. Daarnaast houden we ook contact met 14 kinderen die, om verschillende reden, niet meer naar het bijna thuis huis komen. Dit omdat ze weer terug zijn bij hun familie of omdat ze inmiddels hun eigen leven hebben opgebouwd.

Ouderenmaaltijd

Ons tweede project is gericht op ouderen en dan vooral op hen die eenzaam zijn en/of ziek. Veel ouderen krijgen naarmate ze ouder worden te maken met kinderen die naar het buitenland vertrekken, vrienden/partner die overlijden of met ziektes. Hierdoor raken ze meer en meer geisoleerd. Vierentwintig van deze ouderen nemen deel aan ons project waarbij de thuis bezocht worden, om zo uit ze zoeken waar of ze hulp bij kunnen gebruiken. Daarnaast krijgen ze in twee vaste groepen elke maand in ons projecthuis een maaltijd aangeboden waardoor nieuwe vriendschappen ontstaan, er naar hen geluisterd worden en ze letterlijk even uit hun situatie komen.

Hulpgoederen

De derde en laatste activiteit van de Roemeense Asociatia “O lume mai buna-Romania” zijn de transporten met hulpgoederen die we met een regelmaat van elke zes weken vanuit Nederland binnen krijgen. De (tweedehands) spullen worden in Nederland verzameld, gesorteerd en verpakt waarna ze met een gesponsord transport naar Roemenie gaan. Vanuit daar worden ze verspreidt naar die personen, groepen, instellingen of stichtingen die de goederen nodig hebben zoals bijvoorbeeld het ziekenhuis van Codlea, enkele scholen en kleuterscholen in Codlea, een moeder-kind huis, eveneens in Codlea en het neuro-psychiatrisch ziekenhuis in Mina 1 Mai.

Het gaat hier onder meer om goederen zoals medische artikelen, ontwikkelingsmateriaal, knutselmaterialen, lang houdbare voeding, kleding, cadeautjes, schoonmaakprodukten, schoolartikelen en verzorgingsprodukten.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Verklaring in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Stichting Een betere Roemeense wereld te Culemborg is een Nederlandse stichting die als doel heeft financiën bijeen te brengen voor de Roemeense stichting "Asociatie O lume mai bună - Romania" (Stichting een betere wereld – Roemenië) om de levenssituatie van minder bedeelde of in moeilijke situaties bevindende personen in Roemenië in alle voorkomende situaties te verbeteren. De Stichting is opgericht op 02 april 2009.

Voor het verkrijgen van financiële donaties of giften, en in het bijzonder voor het regelmatig incasseren van donaties zijn bij de Stichting enkele persoonlijke gegevens van donoren bekend. Deze omvatten uitsluitend gegevens die noodzakelijk zijn om de incassering door middel van –door donoren afgegeven– via een in Nederland gevestigde bankinstelling mogelijk te maken.

Hiervoor zijn de volgende (persoons)gegevens bij de Stichting bekend;

  • Naam, adres, woonplaats;
  • Bankinstelling en bankrekeningnummer;
  • Frequentie en bedrag van de machtiging;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer;

Bovenstaande (persoons)gegevens worden uitsluitend en alleen intern bij de Stichting beheerd en gebruikt voor zover deze voor de uitvoering van de doelstelling nodig zijn. De gegevens zijn niet opvraagbaar, worden niet openbaar gemaakt of op de website van de Stichting vermeld of vernoemd.

Namens de Stichting worden periodiek Nieuwsbrieven vervaardigd. Deze Nieuwsbrieven worden bij een beperkt aantal adressen (ca. 40 stuks) ongeadresseerd bezorgd. Naar ca. 125 adressen worden de Nieuwsbrieven per email verzonden. Voor respectievelijk de bezorgadressen is een lijst met uitsluitend de huisadressen voorhanden en voor de te mailen Nieuwsbrieven uitsluitend de benodigde emailadressen bij een provider.

De Stichting heeft geen andere lijsten of overzichten van (persoons)gegevens in gebruik. (Persoons)gegevens worden nimmer aan derden verstrekt of elders vermeld.

Incidenteel worden door of namens de Stichting activiteiten georganiseerd om de financiële situatie te versterken. Daarvan worden eventueel foto’s gemaakt. Voor aanvang van de activiteit wordt gevraagd of er bezwaar is tegen het maken van foto’s en om deze te mogen plaatsen op de website.

Deze verklaring gaat in op 25 mei 2018 en zal worden gepubliceerd op de website van de Stichting.

Het bestuur.