Get the Flash Player to see this player.

Onze organisatie

Gera Verrips, geboren in Nederland, werd in september 2006 door haar thuiscomite, als vrijwilligster naar Roemenië uitgezonden. Na eerst drie jaar lang samengewerkt te hebben met twee zendingsorganisaties en de taal geleerd te hebben richtte zij in april 2009 in Nederland „ Stichting "Een betere Roemeense wereld” op met als hoofdtaken fondsenwerving en public relations en in juni 2009 (in Roemenië) Asociatia O lume mai buna-Romania met als hoofdtaak het uitvoerende werk in voor de projecten in Roemenië. In 2012 trouwde ze met de Roemeense Marius Alexe, in 2013 werd Sebastian geboren en in 2015 Karina. Het hoofddoel van de nauwe samenwerking tussen Stichting een betere Roemeense wereld en Asociatia O lume mai buna-Romania is het structureel verbeteren van de leefsituatie van minder bedeelden en zich in moeilijke situaties bevindende personen in Roemenië waarbij geen onderscheid word gemaakt in leeftijd, religie of achtergrond. De stichtingen werken beiden vanuit een christelijke grondslag. Gera werkt 100% als vrijwilligster, dus onbetaald. De Roemeense organisatie heeft in Codlea, Roemenië de beschikking over een huis waar het zijn kantoor heeft gevestigd en wat de basis is voor alle projecten.

Onze projecten

Bijna thuis huis

In Roemenië zijn veel gezinnen waar armoede, mishandeling, alcoholmisbruik of verwaarlozing een grote rol spelen maar ook bijvoorbeeld ziekte / beperkingen van een of meerdere gezinsleden. Doordat de situatie op den duur onhoudbaar word of simpel gezegd niet acceptabel is word de zorg voor een of meerdere gezinsleden vroeg of laat overgedragen aan of overgenomen door de Roemeense staat. Kinderen worden in kindertehuizen geplaatst en mensen met een beperking / psychische ziekte, in een van de ziekenhuizen voor psychiatrische patiënten. En dat is een hard leven wat je niemand toewenst! Na jarenlang met kinderen gewerkt te hebben die in kindertehuizen wonen hebben we als stichting besloten om vanaf 1 december 2019 het accent van de activiteiten binnen het bijna thuis huis te leggen op preventie waarbij educatie het belangrijkste middel zal zijn. Dit met als doel om deze gezinnen en hun omgeving te ondersteunen, hun leven structureel te verbeteren, ze weerbaarder te maken en waar mogelijk uithuisplaatsing te voorkomen. Ons projecthuis „Canaan” in Codlea is de uitvalbasis voor de activiteiten met bovengenoemde doelgroep en de individuele hulpvraag van de deelnemer en zijn/haar omgeving staat centraal. Aanmelding kan door elk willekeurig persoon gedaan worden. Er kunnen 1 op 1 activiteiten aangeboden worden of in groepsverband. Bij de deelnemer thuis of in het projecthuis. Het kunnen dagactiviteiten zijn, maar ook weekendopvang met de mogelijkheid om in het bijna thuis huis te overnachten behoort tot ons aanbod. De deelnemers komen allemaal uit Codlea en naaste omgeving en de leeftijd en geslacht van de deelnemers is divers. Er word nauw samengewerkt met de naaste omgeving van de deelnemers zodat er daadwerkelijk en structureel verbeteringen komen in het leven van de deelnemer en zijn/haar omgeving.

Ouderenmaaltijd

Ons tweede project is een wat kleiner project, wat inmiddels al 10 jaar bestaat en is gericht op de ouderen in Codlea. En dan vooral op hen die eenzaam en/of ziek zijn. Veel ouderen krijgen naarmate ze ouder worden te maken met kinderen die naar het buitenland vertrekken, vrienden/partner die overlijden of met ziekte. Hierdoor raken ze meer en meer geïsoleerd. Vierentwintig van deze ouderen nemen deel aan ons project waarbij ze thuis bezocht worden, om zo uit ze zoeken waar of ze hulp bij kunnen gebruiken. Daarnaast krijgen ze in twee vaste groepen elke maand in ons projecthuis een maaltijd aangeboden waardoor nieuwe vriendschappen ontstaan, er naar hen geluisterd worden en ze letterlijk even uit hun situatie komen.

Hulpgoederen

De derde en laatste activiteit zijn de transporten met hulpgoederen die we met een regelmaat van elke zes weken vanuit Nederland binnen krijgen. De (tweedehands) spullen worden in Nederland verzameld, gesorteerd en verpakt waarna ze met een gesponsord transport naar Roemenië gaan. Vanuit daar worden ze verspreidt naar die personen, groepen, instellingen of stichtingen die de goederen nodig hebben zoals bijvoorbeeld een ziekenhuis, meerdere kleuterscholen, een moeder-kind huis, eveneens in Codlea, etc. Het gaat hier onder meer om goederen zoals medische artikelen, ontwikkelingsmateriaal, knutselmaterialen, lang houdbare voeding, kleding, cadeautjes, schoonmaakproducten, schoolartikelen en verzorgingsproducten. Er zijn vaak discussies of het niet beter is om goederen ter plaatste aan te schaffen waardoor je de plaatselijke ondernemers zou steunen. Het idee klinkt prachtig, maar de realiteit is anders. In de eerste plaats krijgen we in Nederland veel bruikbare goederen die we in Roemenië niet eens kunnen kopen. Daarbij lukt het ons als stichting niet om voldoende financiële middelen in te zamelen om dezelfde hoeveelheid goederen ter plaatsen te kunnen kopen. Mensen geven nu eenmaal makkelijker (tweedehands) goederen dan geld. En daarbij is de kwaliteit van tweedehands goederen uit Nederland vele malen beter dan nieuwe producten die we in Roemenië zouden kunnen kopen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Verklaring in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Stichting Een betere Roemeense wereld te Culemborg is een Nederlandse stichting die als doel heeft financiën bijeen te brengen voor de Roemeense stichting "Asociatie O lume mai bună - Romania" (Stichting een betere wereld – Roemenië) om de levenssituatie van minder bedeelde of in moeilijke situaties bevindende personen in Roemenië in alle voorkomende situaties te verbeteren. De Stichting is opgericht op 02 april 2009.

Voor het verkrijgen van financiële donaties of giften, en in het bijzonder voor het regelmatig incasseren van donaties zijn bij de Stichting enkele persoonlijke gegevens van donoren bekend. Deze omvatten uitsluitend gegevens die noodzakelijk zijn om de incassering door middel van –door donoren afgegeven– via een in Nederland gevestigde bankinstelling mogelijk te maken.

Hiervoor zijn de volgende (persoons)gegevens bij de Stichting bekend;

  • Naam, adres, woonplaats;
  • Bankinstelling en bankrekeningnummer;
  • Frequentie en bedrag van de machtiging;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer;

Bovenstaande (persoons)gegevens worden uitsluitend en alleen intern bij de Stichting beheerd en gebruikt voor zover deze voor de uitvoering van de doelstelling nodig zijn. De gegevens zijn niet opvraagbaar, worden niet openbaar gemaakt of op de website van de Stichting vermeld of vernoemd.

Namens de Stichting worden periodiek Nieuwsbrieven vervaardigd. Deze Nieuwsbrieven worden bij een beperkt aantal adressen (ca. 40 stuks) ongeadresseerd bezorgd. Naar ca. 125 adressen worden de Nieuwsbrieven per email verzonden. Voor respectievelijk de bezorgadressen is een lijst met uitsluitend de huisadressen voorhanden en voor de te mailen Nieuwsbrieven uitsluitend de benodigde emailadressen bij een provider.

De Stichting heeft geen andere lijsten of overzichten van (persoons)gegevens in gebruik. (Persoons)gegevens worden nimmer aan derden verstrekt of elders vermeld.

Incidenteel worden door of namens de Stichting activiteiten georganiseerd om de financiële situatie te versterken. Daarvan worden eventueel foto’s gemaakt. Voor aanvang van de activiteit wordt gevraagd of er bezwaar is tegen het maken van foto’s en om deze te mogen plaatsen op de website.

Deze verklaring gaat in op 25 mei 2018 en zal worden gepubliceerd op de website van de Stichting.

Het bestuur.